Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 9
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2024
Ngày cập nhật 14/12/2023

Thực hiện Công văn số 1192/PNV-CCHC ngày 21/11/2023 của Phòng Nội vụ thành phố Huế về việc đôn đốc thực hiện báo cáo CCHC năm 2023. UBND phường Vĩnh Ninh báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau 

(đính kèm toàn văn báo cáo CCHC năm 2023)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày