Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 9
Chung nhan Tin Nhiem Mang
XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 – 22/12/2020) VÀ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 – 22/12/2020)
Ngày cập nhật 22/12/2020

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân toàn diện” - nghĩa là nhân dân phải là chủ thể của nền quốc phòng, mọi người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng vững mạnh toàn diện. Nhận thức sâu sắc vai trò của quần chúng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) ra Chỉ thị số 381-CT/TW quyết định lấy ngày 22/12 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là “Ngày hội Quốc phòng toàn dân”. Năm nay là năm đánh dấu kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và kỷ niệm 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020). Đây cũng là dịp để khẳng định thêm ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân một cách “toàn diện” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc, khoa học về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn, đã và đang soi đường cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Một trong những vấn đề quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng nền quốc phòng gồm các nội dung cơ bản: Dựng nước và giữ nước, quốc phòng toàn dân, toàn diện, hiện đại, độc lập, tự chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Người luôn nhất quán quan điểm độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”, vì vậy phải động viên, khích lệ toàn quân, toàn dân theo tinh thần “Ðem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Chỉ có tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, chúng ta mới tranh thủ và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế. Cũng chỉ có độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, chúng ta mới xây dựng được một nền quốc phòng toàn dân, không bị lệ thuộc vào nước ngoài.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân bao giờ cũng đi đôi với xây dựng nền quốc phòng toàn diện, bao gồm sức mạnh về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, ngoại giao, trong đó sức mạnh về quân sự đóng vai trò quyết định.

Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chú trọng hướng tới xây dựng một nền quốc phòng hiện đại. Người xác định, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, các thế lực thù địch đã chế tạo và sản xuất nhiều loại vũ khí hiện đại, tối tân phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam; bởi vậy, “nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội”, mục tiêu của công nghiệp hóa là nhằm “phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ quốc phòng”. Xây dựng nền quốc phòng hiện đại là xây dựng quân đội ta thành một đội quân chính quy, tinh nhuệ, có đủ các binh chủng hợp thành, có “quả đấm chủ lực mạnh”… Vì nền quốc phòng vững mạnh không thể thiếu một quân đội thường trực mạnh làm nòng cốt.

 Ngày nay, đất nước ta tiến hành sự nghiệp đổi mới trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, những thuận lợi và nguy cơ, thách thức đan xen. Thấm nhuần và vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận lòng dân, Ðảng và Nhà nước ta đang từng bước đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nhằm ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng; giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ nghĩa xã hội.

Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại cơ sở trong năm qua

Năm 2020 là một năm diễn ra nhiều sự kiện của đất nước cũng như tại thành phố Huế. Với những khó khăn, thách thức mà do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai đem lại, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Ninh và Ban Chỉ huy quân sự thành phố Huế, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại phường Vĩnh Ninh trong năm qua cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

 Cụ thể, ngay từ đầu năm, Phường đã tổ chức ký kết kế hoạch, chương trình phối hợp giữa các ban ngành Đoàn thể về thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và công tác phối hợp giữa Công an, Quân sự theo Nghị định 77, 133 Thủ Tướng Chính phủ (hiện là NĐ 03/NĐ-CP). Thực hiện nghiêm túc chế độ trực chiến, sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, đặc biệt ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2 và Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo sự điều động của Ban Chỉ huy quân sự thành phố bảo đảm an toàn.

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, năm qua Phường đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020 với tổng số là 06/06 thanh niên (trong đó 05 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và 01 thanh niên đi nghĩa vụ Công an). Lãnh đạo địa phương cùng Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tổ chức thăm và tặng quà, đồng thời chúc Tết gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2020, đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận NVQS cho nam công dân độ tuổi 17 (sinh năm 2003) với tổng số 31 thanh niên. Rà soát, phúc tra, quản lý nam công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự 18-25, 26-27 đối với công dân đã có bằng Đại học, Cao đẳng. Để chuẩn bị nguồn nhập ngũ năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã phát giấy triệu tập gọi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ cho 40 thanh niên. Qua đợt sơ tuyển có 31/40 thanh niên đến khám (có 9 thanh niên không đến khám: 01 thanh niên đi du học, 04 thanh niên đi làm ăn xa, 04 thanh niên chuyển địa phương khác), qua sơ khám có 19 thanh niên đạt chuyển khám thành phố. Công tác tuyển quân năm 2021 được tập trung chỉ đạo thực hiện, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm tới.

Điều động lực lượng DBĐV tham gia huấn luyện, học tập theo kế hoạch của Ban CHQS thành phố, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Phối hợp với các phường trong Cụm huấn luyện 1 tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị pháp luật cho lực lượng dân quân năm 2 đến năm 4 đạt kết quả cao, 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đến 80% đạt khá, giỏi.

Tham gia, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt trong cơn bão (số 05, số 09, số 13) và các đợt lũ lụt... vừa qua,  phường đã thực hiện theo phương châm “Chủ động phòng, tích cực chống”, do đó không để hậu quả gì lớn thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân cũng như tài sản của tập thể.

Có thể thấy, qua 1 năm đầy biến động vừa qua, ta có thể thấy được việc củng cố, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân một cách toàn diện là vấn đề có ý nghĩa chiến lược cần phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

Năm nay, kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và kỷ niệm 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020) là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy phát huy những truyền thống tốt đẹp mà ông cha để lại, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam phát triển toàn diện./.

 

BCHQS phường Vĩnh Ninh
Các tin khác
Xem tin theo ngày