Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 28.635
Truy cập hiện tại 28
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH NINH, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 02/06/2021

Ngày 31/5/2021, Uỷ ban bầu cử phường Vĩnh Ninh đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày