Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 28.635
Truy cập hiện tại 25
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÀNH PHỐ HUẾ: TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ Ô NHIỄM TIẾNG ỒN DO CÁC HOẠT ĐỘNG MỞ NHẠC, HÁT KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN
Ngày cập nhật 09/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/12/2020 của Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố. Liên quan đến tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong thời gian vừa qua do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư (các cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải trí; các đám, tiệc mở nhạc ồn ào, các hộ gia đình hát hò,...); UBND thành phố Huế có Công văn 1804, ngày 29/3/2021 chỉ đạo như sau.

  1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin cùng các đơn vị có liên quan nghiên cứu các quy định hiện hành để có văn bản gửi UBND 27 phường, các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể việc xử lý, xử phạt các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư; hoàn thành và có văn bản báo cáo UBND thành phố Huế kết quả thực hiện trước ngày 12/4/2021.
   2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố; Chủ tịch UBND 27 phường thông báo, tuyên truyền rộng rãi nội dung văn bản này và văn bản hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường đến các cơ sở kinh doanh, tổ dân phố và nhân dân để biết, thực hiện.
Thời gian tuyên truyền từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021; kể từ ngày 16/5/2021, tiến hành xử lý, xử phạt nghiêm theo đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm.
   3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND 27 phường tăng cường kiểm tra phát hiện và tiếp nhận các phản ánh của công dân về các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư để tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền. Trường hợp không nghiêm túc chấp hành, tái phạm nhiều lần thì tiến hành xử lý, xử phạt theo đúng quy định.
   4. Chủ tịch UBND 27 phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố Huế nếu để xảy ra tình trạng công dân phản ánh nhiều lần về ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke thuộc địa bàn quản lý.
   Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Cổng TTĐT thành phố Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày