Tìm kiếm tin tức

 

Giới thiệu chung

 

Địa chỉ: 55 Hai Bà Trưng, Tp Huế
Địện thoại: 0234. 3822464
Fax: 0234. 3834854
Email: vinhninh@thuathienhue.gov.vn
Website: www.vinhninh.thuathienhue.gov.vn

  Vị trí:

- Phía Bắc giáp sông Hương

- Phía Đông giáp phường Phú Nhuận

- Phía Nam giáp sông An Cựu

- Phía Tây giáp sông An Cựu

Khu vực dân cư, tổ dân phố: Phường chia làm 5 khu vực với 5 tổ dân phố

 - Khu vực 1: tổ 1

 - Khu vực 2: tổ 2

 - Khu vực 3: tổ 3

 - Khu vực 4: tổ 4

 - Khu vực 5: tổ 5

Cơ sở tôn giáo: Địa bàn phường có 05 cơ sở gồm: 3 cơ sở Công giáo (Tòa Tổng Giám mục, Dòng Thành Tâm, Cộng đoàn nữ tu Thánh Phaolô) và 2 sơ sở Phật giáo (Chùa Phật Quang, Trung tâm văn hóa Liễu Quán)

Một số đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội:

- Kinh tế: Phần lớn những người trong độ tuổi lao động đều là cán bộ, công chức, viên chức và công nhân viên làm việc hưởng lương tại các cơ quan công sở và các thành phần kinh tế khác. Bộ phận còn lại tham gia buôn bán nhỏ và làm dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác.

- Văn hóa: Mặt bằng dân trí cao, đã đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa mù chữ; Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học phổ thông. 100% học sinh đi học đúng độ tuổi. Hơn 90% gia đình đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa" hàng năm. 100% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn "Tổ văn hóa" và "Khu dân cư tiên tiến"

 - Chính sách - xã hội: Hiện nay phường đang quản lý 213 đối tượng hưởng chính sách đối với người có công và hơn 146 đối tượng hưởng các chính sách xã hội khác. Các đối tượng hưởng chính sách đối với người có công đều có mức sống từ trung bình trở lên.

100% đường kiệt được bêtông hóa.

Di tích lịch sử, du lịch dịch vụ:

- Di tích lịch sử: Bảo tàng Hồ chí Minh, Trường Quốc Học, Trường Cao đăng Công nghiệp

- Du lịch, dịch vụ: có 26 khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ thuộc các thành phần kinh tế