Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 7
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức phường Vĩnh Ninh năm 2023
Ngày cập nhật 14/12/2023

Thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND phường Vĩnh Ninh thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2023 như sau:

- Tổng số cán bộ, công chức năm 2023 được đánh giá: 21 người.

- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04 người.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 16 người.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0 người.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 01 người.

(Đính kèm danh sách)

Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của UBND phường Vĩnh Ninh, trường hợp cán bộ, công chức không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại./. 

(Đính kèm file quyết định)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày