Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.380
Truy cập hiện tại 371
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
Ngày cập nhật 05/06/2023

http://hoithicchc.thuathienhue.gov.vn/Home/NoiDung/

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC năm nay gồm có 2 phần: Phần thi trắc nghiệm và Phần thi xây dựng video clip. Phần thi trắc nghiệm diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 05/6/2023, kết thúc vào ngày 02/7/2023. Phần thi này gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 15 câu trắc nghiệm trong mỗi đợt thi. Kết quả được công bố và trao giải hàng tuần. Đối với Phần thi xây dựng video clip, mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng ít nhất 01 video clip không quá 05 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp,… đẩy mạnh cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương (không giới hạn số lượng sáng kiến).

Đây là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa thực tiễn. Thông qua Hội thi, mỗi công chức, viên chức và người lao động sẽ thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày