Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.380
Truy cập hiện tại 337
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức của UBND phường Vĩnh Ninh năm 2022
Ngày cập nhật 07/04/2023

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND phường Vĩnh Ninh thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2022 như sau:

 - Tổng số cán bộ, công chức năm 2022 được đánh giá: 20 người.

- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04 người.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 16 người.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0 người.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người.

(Đính kèm danh sách)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày