Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.380
Truy cập hiện tại 4
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 14/02/2023

Ngày 08 tháng 02 năm 2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt 05 TTHC trong lĩnh vực khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các cấp gồm:

1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh;

2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh;

3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện;

4. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện;

5. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

 

Zalo
Zalo
Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo
Zalo

 

 

 

Zalo
Zalo
Zalo

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày