Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 12
Chung nhan Tin Nhiem Mang
𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐒𝐔̛̉ 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐕𝐀̀ 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐈𝐄̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌
Ngày cập nhật 14/10/2020

KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 - 15/10/2020)

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là một tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam. Về danh nghĩa, đây là tổ chức thanh niên lớn nhất tại Việt Nam, quy tụ nhiều tổ chức thanh niên thành viên, bao gồm cả Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 27/9/1945, tại Đại hội Đoàn thanh niên Cứu quốc thành phố Hà Nội, Bác Hồ đã chỉ thị phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Đứng trước yêu cầu đó, ngày 27/3/1946, Bác Hồ đã ký Sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha Thanh niên và Thể thao. Cùng vào thời gian trên, Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị thành lập Đoàn Thanh Niên Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp“Kháng chiến cứu quốc”.
Tháng 6/1946, Tổng đoàn thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn thanh niên Việt Nam, là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam yêu nước, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn thanh niên cứu quốc làm nòng cốt. Cuối năm 1946, Liên đoàn thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới.
Tháng 02/1950, Liên đoàn thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất tại căn cứ địa Việt Bắc trong khói lửa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các đại biểu từ khắp các vùng miền của Tổ quốc về dự. Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Phát biểu tại Đại hội, Bác Hồ kính yêu đã ân cần căn dặn: Phải thực hiện đoàn kết, đại đoàn kết trong phong trào thanh niên, phải giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tại Đại hội các đại biểu đã bầu anh Nguyễn Chí Thanh làm chủ tịch Liên đoàn thanh niên Việt Nam (đồng chí Nguyễn Chí Thanh nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt nam là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên với vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên cứu quốc. Sau Đại hội, Liên đoàn thanh niên Việt Nam đã động viên lớp lớp thanh niên hăng hái tham gia các phong trào thi đua tòng quân giết giặc lập công, đẩy mạnh chiến tranh du kích sau lưng địch, đấu tranh chống khủng bố, chống đàn áp, chống bắt lính đòi tự do dân chủ, hòa bình trong các đô thị lớn như Hà nội, Huế, Sài gòn... với tinh thần “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” theo tiếng gọi “Lên đàng” của non sông đất nước.
Ngày 08/10/1956, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Nhà hát lớn - Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam với tên gọi chung là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngày 15/10/1956, Đại hội đã vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Huấn thị tại Đại hội, Bác Hồ căn dặn: “Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua góp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, để mình làm chủ mai sau”. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội gồm 52 anh, chị do Bác sĩ - Anh hùng lao động Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch.
Tháng 12/1961, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu đến dự, Bác dạy rằng:
“Bác yêu mến thanh niên.
- Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng.
- Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Vì thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc.
- Vì trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên...”
Đại hội đã bầu Giáo sư Phan Huy Thông làm Chủ tịch Hội và phát động thanh niên tích cực tham gia thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, ra sức ủng hộ, chi viện cho cuộc đấu tranh của đồng bào và thanh niên miền Nam.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Nam Bắc xum họp một nhà, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn, tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 20 và 21/9/1976, Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức hội nghị thống nhất mặt trận thanh niên trong cả nước. Đây là sự kiện chính trị trọng đại trong phong trào thanh niên nước ta. Lần đầu tiên tại thành phố mang tên Bác kính yêu, đoàn đại biểu Hội LHTN Việt Nam gặp gỡ đoàn đại biểu Hội LHTN Giải phóng miền Nam Việt Nam cùng nhau bàn việc thống nhất mặt trận đoàn kết thanh niên lấy tên chung là Hội LHTN Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của toàn thể thanh niên Việt Nam. Hội nghị thông qua Điều lệ mới của Hội LHTN Việt Nam và hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội gồm 96 anh, chị do giáo sư Lê Quang Vịnh làm Chủ tịch Hội.
Tháng 9/1988, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam họp tại Hà Nội đã tiến hành kiện toàn Ủy ban Trung ương Hội, Anh Hà Quang Dự, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa V) được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội thay Giáo sư Lê Quang Vịnh nhận nhiệm vụ mới.
Ngày 08/12/1994, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ III đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. 400 đại biểu chính thức đã về dự Đại hội; Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội sửa đổi và hiệp thương chọn cử anh Hồ Đức Việt làm Chủ tịch Hội. Đại hội quyết định lấy ngày 15/10/1956 là ngày truyền thống hàng năm của Hội LHTN Việt Nam. Tại hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cuối năm 1997, chị Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đoàn được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội thay anh Hồ Đức Việt nhận nhiệm vụ mới.
Từ ngày 13 đến ngày 15/01/2000, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, 599 đại biểu tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước đã về dự Đại hội. Đại hội diễn ra vào thời điểm dân tộc ta cùng cả nhân loại bước vào thời khắc lịch sử chuyển giao giữa hai thế kỷ. Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội sửa đổi và quyết định đề ra năm cuộc vận động là: “Học tập, sáng tạo vượt bậc vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đaị hoá đất nước”, “Giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu, nước mạnh”, “Thanh niện tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Vì chủ quyền tổ quốc, vì cuộc sống bình yên”, “Xây dựng nếp sống văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đại hội đã hiệp thương chọn cử chị Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.
Tại kỳ họp Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 (khóa IV) ngày 15/02/2003, đã hiệp thương kiện toàn Ủy ban Trung ương Hội, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội, anh Hoàng Bình Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thay chị Trương Thị Mai nhận nhiệm vụ mới.
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ ngày 25 đến 27/02/2005, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V đã diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, tham dự Đại hội có 798 đại biểu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương và Hà Nội, các cán bộ chủ chốt của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội qua các thời kỳ, ngoại giao đoàn và gần 40 đoàn đại biểu quốc tế đã đến dự, chỉ đạo và chia vui với Đại hội. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và kế hoạch 5 năm (2001 - 2005). Đại hội đã tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ IV và đề ra phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ V, thông qua Điều lệ Hội sửa đổi, hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội khóa V gồm 135 anh chị; anh Nông Quốc Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa V.
Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 - khóa V năm 2008, đã hiệp thương chọn cử anh Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thay anh Nông Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ mới.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27/4/2010 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 995 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết các tầng lớp thanh niên của 54 dân tộc anh em. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI gồm 158 thành viên; anh Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa V được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Ngày 24/01/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa VI. Tại Hội nghị, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được các đại biểu tín nhiệm hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI thay anh Nguyễn Phước Lộc nhận nhiệm vụ mới.
Ngày 30/6/2014, tại Hà Nội, Hội nghị Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10 (Khóa VI) đã hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI. Tại Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, thay anh Phan Văn Mãi chuyển công tác.
Với những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005 vì “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động thanh niên tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.
Trong 3 ngày 27 - 29/12/2014, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã diễn ra. Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể; và sự tham gia của 800 đại biểu chính thức là cán bộ Hội viên xuất sắc và thanh niên tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực trong và ngoài nước.
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Hội LHTN Việt Nam sẽ phát động thanh niên cả nước phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”, tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
Với tinh thần trách nhiệm, tập trung, Đại hội cũng đã hiệp thương nhất trí cử 157 anh chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa VI được Đại hội hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Chiều ngày 19/7/2018, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 9 (mở rộng), khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã diễn ra tại Kiên Giang. Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử kiện toàn chức danh Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam được các đại biểu hiệp thương chọn cử làm tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 thay anh Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chuyển công tác khác.
Sáng ngày 11/12/2019, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với gần 1.000 đại biểu là các thanh niên ưu tú. Phiên trọng thể có sự tham dự của 400 đại biểu khách mời gồm các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đoàn chủ tịch danh dự gồm ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.
Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 137 anh chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Chiều nay 23/12/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ hai, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các anh, chị Phó Chủ tịch Hội dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị còn có Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các anh, chị là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 19 đơn vị; trao Bằng khen xuất sắc cho 44 đơn vị và tặng Bằng khen cho 7 đơn vị tiên tiến công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất chủ đề công tác năm 2020 là “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Trong đó, các cấp bộ Hội sẽ triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung cách thức tổ chức triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội; Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội…
Bên cạnh đó, cũng xác định 10 chỉ tiêu cơ bản đó là: 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII; 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện trở lên tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp tỉnh tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; Hỗ trợ ít nhất 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; Giới thiệu việc làm cho 200.000 thanh niên, trong đó ít nhất 20.000 thanh niên có việc làm ổn định; Mỗi hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm; Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 600.000 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến 500.000 đơn vị máu; 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển; Phát triển mới 600.000 hội viên; phát triển 800 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

 

An Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày