Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 9
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tuyên truyền, quảng bá danh hiệu Thành phố Huế - “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”
Ngày cập nhật 06/10/2020

Ngày 02/10/2020, UBND thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 4957/KH-UBND về tuyên truyền, quảng bá danh hiệu “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”.

 

Kế hoạch nhằm hướng tới 03 mục đích chính. Một là, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của việc gìn giữ, phát huy danh hiệu “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng hình ảnh thành phố Huế đến với mọi tầng lớp nhân dân, bạn bè, du khách các nước ASEAN và Quốc tế, đặc biệt là nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hai là, thông qua việc quảng bá, phát huy danh hiệu “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN” để tiếp tục duy trì những tiêu chí đã đạt được; tăng cường quan hệ hợp tác và hội nhập quốc tế trong khu vực ASEAN và quốc tế; thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện, bền vững. Ba là, khơi gợi lòng tự hào của người dân và cộng đồng; qua đó khẳng định với bạn bè Quốc tế về một thành phố không ngừng nỗ lực, phát triển nhưng vẫn gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của người dân Cố đô, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”.

Để thực hiện hóa những nội dung trên, Thành phố Huế đã đề ra những nội dung thực hiện cụ thể gồm:

Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động quảng bá trực quan hình ảnh về các danh hiệu Thành phố Huế - “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”; từng bước hiện đại hóa công tác tuyên truyền bằng màn hình điện tử thay thế cho các biển, bảng pano truyền thống để thực hiện các nội dung tuyên truyền.

Tăng cường quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế trong khu vực ASEAN và Quốc tế; gắn việc xây dựng hình ảnh thành phố Huế - “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN” với triển khai thực hiện Quy hoạch chung thành phố Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị có tính đặc thù về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa của Quốc gia và có ý nghĩa Quốc tế.

Tuyên truyền, giáo dục, vận động thông qua các Đoàn thể, Trường học, đặc biệt là các Trường thuộc Đại học Huế, các cấp học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế về ý nghĩa của danh hiệu “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN” để tổ chức các hoạt động, phong trào phù hợp.

Thực hiện một số video clip, trailer, phim phóng sự, các chuyên mục để tuyên truyền về thành phố Huế gắn với danh hiệu “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”; tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh vùng đất Cố đô Huế; tổ chức phát hành, tuyên truyền trong và ngoài tỉnh.

Sản xuất và cung cấp một số vật phẩm gọn, nhẹ, đơn giản, có gắn biểu trưng hoặc sản phẩm lưu niệm biểu trưng Huế - “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN” để phục vụ khách du lịch và quảng bá các danh hiệu của thành phố Huế.

Làm việc với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình của Trung ương, của tỉnh để xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục, các chuyên đề tuyên truyền về “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”.

Tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm nhằm quảng bá hình ảnh về “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”, là điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện với du khách thông qua hoạt động xúc tiến, quảng bá thương mại tại các hội chợ du lịch, thương mại các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới

Khuyến khích các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Huế có hình thức tuyên truyền, quảng bá rộng rãi danh hiệu “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”.

Tham gia các hoạt động và giao lưu, trao đổi về môi trường xanh,… do các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới tổ chức.

Phân công các đơn vị để theo dõi, duy trì và bảo vệ các tiêu chí, chỉ tiêu của “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”; đồng thời tham mưu, đề xuất và thực hiện một số chương trình, dự án nhằm góp phần thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của danh hiệu; chủ động tham mưu đề xuất việc tham gia các hoạt động, đăng ký tham gia các cuộc thi liên quan đến các danh hiệu.

Hoàn chỉnh các quy chế, quy định để xử lý các vi phạm; tăng cường công tác xử phạt các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường, lấn chiếm, phá hoại hạ tầng đô thị xanh,…theo quy định.

Trong những năm qua, Thành phố Huế vinh dự được nhận cúp và Giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN” lần thứ 3 từ các Bộ trưởng ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN phi chính thức lần thứ 14 (IAMME 14) được tổ chức tại Viên Chăn, Lào năm 2014. Hiện nay, thành phố Huế vẫn duy trì và bảo vệ được không khí sạch, nước sạch, đất sạch theo các tiêu chí “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”.

 

An Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày