Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 25.995
Truy cập hiện tại 8
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018
Ngày cập nhật 21/01/2019

 

          Phát huy những kết quả đạt được năm 2017, với sự quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương năm 2018 theo Nghị quyết của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân phường đề ra, năm 2018 Uỷ ban nhân dân phường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đạt kết quả như sau:

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2018:

TT

Chỉ tiêu

 

Kế hoạch

 

Thực hiện

 

1

Thu ngân sách

5.123.000.000 đồng

5.378.030.000

 đồng

Vượt chỉ tiêu

2

- Tỷ lệ phát triển dân số;

- Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên

< 0,88%

< 9,5%

Dự kiến đạt chỉ tiêu

5 %

Vượt chỉ tiêu

3

Giảm hộ cận nghèo, không có hộ tái nghèo

Giảm 01- 02 hộ cận nghèo

Đã giảm 06 hộ cận nghèo

 

Vượt chỉ tiêu

4

- Đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục các cấp học

Đạt chuẩn Quốc gia

Đạt chuẩn Quốc gia

Đạt

5

Giữ vững danh hiệu:

-  Xã, phường phù hợp với trẻ em

- Phường làm tốt công tác TBLS và Người có công

Giữ vững danh hiệu

Giữ vững danh hiệu

Đạt

6

Gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”

> 90 %

94 %

 

Đạt chỉ tiêu

7

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân;

- Giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự

3/3 thanh niên

 

Đạt loại khá, giỏi

3/3 thanh niên

 

Đạt loại khá, giỏi

Đạt

8

- Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 

- Ban Bảo vệ dân phố

- Bằng khen của UBND Tỉnh

- Đạt danh hiệu tiên tiến

- Hoàn tất hồ sơ đề nghị Tỉnh tặng bằng khen

- Đạt danh hiệu tiên tiến

Đạt

 

  9                                                                         

Hoàn thành xây dựng trường MN Vĩnh ninh vào đầu năm học 2018 – 2019.

Hoàn thành đầu năm học 2018 – 2019

Hoàn thành đầu năm học 2018 – 2019

Đạt

 

Các ngành Đoàn thể Ký giao ước thi đua

Thực hiện Nghị quyết của  Đảng ủy phường về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, An ninh – quốc phòng năm 2019. Căn cứ Nghị quyết số 7a/2017/ NQ – HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của HĐND Phường Vĩnh Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Đại diện các ngành đoàn thể, Cấp ủy các chi bộ , Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban CTMT các tổ dân phố trên địa bàn phường Vĩnh Ninh của phường ký kết  giao ước cùng nhau tổ chức thực hiện các phong trào, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, AN – QP theo nghị quyết của BCH Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND phường đề ra năm 2019 theo các nội dung sau:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Phấn đấu thu ngân sách, thu thuế vượt chỉ tiêu trên giao. Thực hành tiết kiệm để bảo đảm chi cho các nhiệm vụ chi của địa phương. Thực hiện tốt công tác vay vốn để giải quyết việc làm, nâng mức thu nhập, cải thiện đời sống, tập trung làm tốt công tác xóa nghèo bền vững, giảm hộ cận nghèo không để hộ tái nghèo.

2.  Đẩy mạnh phong trào thi đua ở các lĩnh vực: Gắn phong trào thi đua yêu nước gắn với “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện  xây dựng nếp sống văn minh và trật tự đô thị, trật tự giao thông và xây dựng chỉnh trang đô thị văn minh lịch sự; Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 56-KH/TU ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Huế và Quy định số 01-QĐ/BDV ngày 26/6/2018 của Ban dân vận Thành ủy Huế về một số tiêu chí công nhận điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng đô thị văn minh”. Kiên quyết xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán kinh doanh, các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Làm tốt công tác DS - KHHGĐ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công và an sinh xã hội

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và xã hội; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, gắn cải cách hành chính với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; Tích cực xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh.

4. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đi vào chiều sâu, củng cố và xây dựng các lực lượng vững mạnh, hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

5. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì đạt chuẩn Quốc gia về công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi và các cấp học. Tiếp tục giữ vững danh hiệu “ Xã, phường phù hợp với trẻ em”

Căn cứ các nội dung trên Đại diện các ngành đoàn thể, Cấp ủy các chi bộ , Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban CTMT đăng ký quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Thu ngân sách 4.702.000.000 đồng, phấn đấu tăng thu 5% trở lên.

2. Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên từ 0,7% trở xuống. Phấn đấu hạ tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn từ 8,5% trở xuống.

3. Giảm hộ cận nghèo, không để phát sinh hộ nghèo.

4. Tiếp tục đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục các cấp học.

5. Giữ vững danh hiệu “Xã, phường phù hợp với trẻ em” và “Phường làm tốt công tác TBLS và Người có Công”

6. Phấn đấu  có trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hoá.

7. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân, giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự đạt khá giỏi.

8. Giữ vững bằng khen của UBND Tỉnh, phấn đấu đạt cờ của UBND Tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Ban bảo vệ dân phố đạt danh hiệu tiên tiến.

 9. Tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, phấn đấu kết nạp mới 05 đảng viên.

10. Không có Đảng viên vi phạm kỷ luật, không có chi bộ yếu kém; 100% Chi bộ xếp loại hoàn thành hiệm vụ trở lên; Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các Đoàn thể vững mạnh.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày