Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 25.995
Truy cập hiện tại 7
CÔNG BỐ, CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA THÀNH PHỐ HUẾ
Ngày cập nhật 15/03/2021

Phường Vĩnh Ninh thông báo công bố, công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế tại Trụ sở UBND và cổng thông tin điện tử của phường.

 

Hồ sơ công bố công khai gồm có:

- Nghị Quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021;

- Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế;

- Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021;

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

(đính kèm file điện tử)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày