Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 13
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) – công khai, minh bạch thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngày cập nhật 14/12/2020

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, là công cụ chứa thông tin bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của cá nhân (bao gồm: Mã số BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)); sổ khám chữa bệnh – để theo dõi lịch sử khám chữa bệnh và chi trả khám chữa bệnh. 


 

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, là công cụ chứa thông tin bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của cá nhân (bao gồm: Mã số BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)); sổ khám chữa bệnh – để theo dõi lịch sử khám chữa bệnh và chi trả khám chữa bệnh. 

 Người dùng phải có tài khoản giao dịch điện tử BHXH với cơ quan BHXH để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích của ứng dụng. Muốn như vậy, người dùng cần đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH theo đường dẫn https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#dang-ky và làm theo hướng dẫn. Sau khi đăng ký, cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.
BHXH tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc BHXH tỉnh, nhân viên các Đại lý thu là đối tượng bắt buộc cài đặt, sử dụng. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số để tạo hiệu ứng và phát huy tối đa tính năng của ứng dụng.
<span ,"sans-serif""="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, là công cụ chứa thông tin bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của cá nhân (bao gồm: Mã số BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)); sổ khám chữa bệnh – để theo dõi lịch sử khám chữa bệnh và chi trả khám chữa bệnh. Góp phần công khai, minh bạch thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách trong quan hệ BHXH, BHYT.

 

Cổng TTĐT thành phố Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày