Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 11
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thành phố Huế: Nâng cao chất lượng Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với nếp sống văn minh đô thị, phát huy nét đẹp truyền thống của con người Huế
Ngày cập nhật 19/11/2020

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”(“TDĐKXDĐSVH”) và nếp sống văn minh đô thị (NSVMĐT) được thành phố Huế duy trì và phát triển, có tác động thiết thực đối với xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, chú trọng phát triển các phong trào xây dựng gia đình - tổ dân phố văn hoá; phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tạo động lực quan trọng trong thúc đẩy tất cả các lĩnh vực của thành phố... 

 
Cả hệ thống chính trị, người dân Huế chung tay làm sạch đường phố Huế
 
Định kỳ hằng năm, Thành phố đều triển khai tốt công tác bình xét các danh hiệu văn hóa, thực hiện nghiêm túc kiểm tra, công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa và tích cực triển khai đề án nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Giai đoạn 2015 đến nay, thành phố Huế đã triển khai bản cam kết chấp hành quy định đốt và rải vàng mã đảm bảo nếp sống văn minh đô thị đến 76.540 hộ gia đình trên toàn địa bàn… tạo ý thức và đồng thuận cao trong nhân dân.
Qua trao đổi, bà Phạm Thị Quỳnh Dao – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Huế cho biết, Kết quả, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2015 – 2020, thành phố Huế “Xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” đã trở thành mục tiêu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi gia đình, dòng họ, trong mỗi tổ dân phố và được nhân dân thành phố nhiệt tình ủng hộ. Phong trào thi đua lao động sáng tạo được phát động mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần tạo chuyển biến tích cực, phong trào thi đua yêu nước phát triển sôi nổi trong toàn thành phố. Các phong trào thi đua, như: “Lao động giỏi”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”... đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, tạo môi trường xã hội lành mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.  Đặc biệt, Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thành phố bốn mùa hoa” … trở thành phong trào chung trong toàn cộng đồng ở thành phố, tác động tích cực đến nhận thức của người dân, làm thay đổi diện mạo của Thành phố trên các mặt về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, chung tay vì Thành phố Huế xanh – sạch – sáng – thân thiện môi trường. 
 
Giai đoạn 2020 – 2025, TP Huế nâng cao chất lượng “ TDĐKXDĐSVH” gắn với nếp sống văn minh đô thị, Phát huy nét đẹp truyền thống của con người Huế
 
Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy Huế - Trần Hùng Nam: Sức “bền” và tính lan tỏa của Phong trào xây dựng đời sống văn hóa và Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở TP Huế đã tạo những chuyển biến đáng kể. Văn hóa và văn minh đô thị được đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ và đảng viên TP quan tâm hưởng ứng tích cực, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội nhằm xây dựng đô thị Huế theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. Ngoài ra, nhằm tạo sức bật trong việc phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa và tiếp tục đẩy mạnh Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, thành phố đã yêu cầu đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với phong trào trong xây dựng và phát triển đô thị Huế theo định hướng của Trung ương và của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - Trương Đình Hạnh: Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế vẫn còn 1 số tồn tại, như: Phong trào phát triển chưa thường xuyên; Tác động và hiệu quả của nếp sống văn minh đô thị có lúc chưa thuyết phục; Kinh phí đầu tư cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa còn hạn chế... Thời gian tới, công tác này ở TP Huế phải bám sát và thực hiện tốt hơn theo Nghị quyết 54-2019 của Bộ chính trị, trong đó xác định đưa Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc TW vào trước năm 2025.
<span ,"sans-serif""="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Mục tiêu năm 2020, sẽ có 70% phường ở thành phố Huế có Trung tâm Văn hóa nhằm đảm bảo điều kiện để được công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Giai đoạn 2020 – 2025, thành phố Huế nâng cao chất lượng Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; Phát huy nét đẹp truyền thống của con người Huế trong giao tiếp, ứng xử thân thiện, thanh lịch, văn minh, tôn vinh vẻ đẹp của Thành phố văn hóa, du lịch theo Nghị quyết 54-2019 của Bộ chính trị; Gìn giữ và phát huy các đức tính tốt đẹp của người Huế trong hội nhập và phát triển.
Các tin khác
Xem tin theo ngày