Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 25.995
Truy cập hiện tại 9
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, góp phần từng bước giảm tỷ lệ đuối nước, ngày 04/3/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1204/KH-UBND về triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021.

Thực hiện Công điện khẩn số 24/CĐ-UBND của UBND Tỉnh ngày 04/12/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhằm tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Huế, Chủ tịch UBND Thành phố Huế Hoàng Hải Minh ban hành Công văn số 6232 ngày 04/12/2020 về việc thực hiện Công điện khẩn số 24, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường thuộc thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Huế tại Công văn số 6204 ngày 03/12/2020 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Huế và các văn bản chỉ đạo liên quan công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời khẩn trương thực hiện các nội dung sau

Xem tin theo ngày