Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 8
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÔNG BÁO Về việc tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
Ngày cập nhật 15/03/2024
HÌNH ẢNH HƯỞNG ỨNG CỦA THÀNH PHỐ HUẾ

UBND phường nhận được công văn số 1823/UBND-CN ngày 05/03/2024 của UBND thành phố Huế về việc Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024. Liên quan đến nội dung này UBND phường thông báo một số nội dung sau:

1. Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên UBND phường Vĩnh Ninh hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 bằng cách tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết tại cơ quan từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút Thứ Bảy ngày 23/3/2024.

2. Đề nghị tổ trưởng các tổ dân phố tuyên truyền đến từng hộ gia đình về chủ trương hưởng ứng sự kiện giờ trái đất năm 2024.

3. Tuyên truyền, vận động và kêu gọi các hộ gia đình tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút Thứ Bảy ngày 23/3/2024.

Để đảm bảo các hộ gia đình tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất theo thời gian trên. UBND phường đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên của UBND phường và các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố triển khai thực hiện trên tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

- UBND TP Huế;

- Phòng Kinh tế TP Huế;

- Tổ trưởng 05 tổ dân phố;

- CT và các phó CT;

- Lưu: VT.                                     

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tài

 

NGUYỄN XUÂN AN THUẬN
Các tin khác
Xem tin theo ngày