Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 25.306
Truy cập hiện tại 6
Kỳ họp thứ chín HĐND phường Vĩnh Ninh khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày cập nhật 02/01/2020

Kỳ hợp thứ Chín HĐND phường Vĩnh Ninh khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND phường;

Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Ninh tiến hành kỳ họp thứ 9 Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhằm đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và thông qua đề án chia, tách, sáp nhập tổ dân phố phường Vĩnh Ninh.

Đến tham dự kỳ họp có Ông Võ Đại Hòa ,  Phó ban KT - XH HĐND thành phố, Dại biểu ứng cử trên địa bàn phường; Ông Nguyễn Duy Chính, Phó trưởng phòng Nội vụ thành phố Huế. Về phía lãnh đạo địa phương có Ông Nguyễn Tuyết Tùng Bí thư Đảng ủy phường.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2018, với sự quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019 theo Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân phường đề ra, Uỷ ban nhân dân phường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đạt kết quả như sau:

 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH năm 2019:

TT

Chỉ tiêu

 

Kế hoạch

 

Thực hiện

 

1

Thu ngân sách

4.702.000.000 đồng

5.462.498.481 đồng

Vượt chỉ tiêu

2

- Tỷ lệ phát triển dân số;

- Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên

< 0.7%

< 8.5%

1.0%

 7.0%

- không đạt chỉ tiêu

- vượt chỉ tiêu

3

Công tác xóa đói giảm nghèo

Giảm hộ cận nghèo, không có hộ tái nghèo

Đã giảm 03 hộ cận nghèo, tăng mới 01 hộ cận nghèo

 

Đạt chỉ tiêu

4

- Đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục các cấp học

Đạt chuẩn Quốc gia

Đạt chuẩn Quốc gia

Đạt chỉ tiêu

5

Giữ vững danh hiệu:

-  Xã, phường phù hợp với trẻ em

 

Giữ vững danh hiệu

Giữ vững danh hiệu

Đạt chỉ tiêu

6

Gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”

> 90 %

94.4 %

 

Đạt chỉ tiêu

7

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân;

- Giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự

2/2 thanh niên

 

Đạt loại khá, giỏi

2/2 thanh niên

 

Đạt loại khá, giỏi

Đạt chỉ tiêu

8

- Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 

- Ban Bảo vệ dân phố

- Bằng khen của UBND Tỉnh

- Đạt danh hiệu tiên tiến

- Hoàn tất hồ sơ đề nghị tặng bằng khen nhưng không được Tỉnh công nhận

- Đạt danh hiệu tiên tiến

- Không đạt chỉ tiêu

- Đạt chỉ tiêu

Đ/c Trương Ngọc Hưng PBT thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đ/c Trần Thị Kim Cúc PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

          Sau khi  xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân Phường Vĩnh Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ của năm 2020,  nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban pháp chế HĐND phường, các báo cáo thuyết trình có liên quan của các ban ngành và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Phường. HĐND phường tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 với các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trong báo cáo của UBND. HĐND Phường tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Phường Vĩnh Ninh tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của cử tri đối với HĐND và UBND đồng thời nhấn mạnh những nội dung sau:

Năm 2020  là năm cuối thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội của giai đoạn 2016 -2020,  năm thực hiện chủ đề của Thành phố  “ Năm chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ và xây dựng chính quyền điện tử” . Đây là năm quyết định thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII ( NK 2015- 2020), đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu phấn đáu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra . Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng uỷ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường năm 2020. Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp mà UBND Phường đề xuất, HĐND Phường nhất trí và nhấn mạnh một số điểm cơ bản như:

I.Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Phấn đấu thu ngân sách, thu thuế đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Thực hành tiết kiệm để bảo đảm các nhiệm vụ chi của địa phương.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì đạt chuẩn Quốc gia về công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi và các cấp học. Phấn đấu xây dựng trường tiểu học Vĩnh Ninh đạt  chuẩn quốc gia (cấp độ 01).

3. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện đầy đủ các chương trình quốc gia về y tế, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh ATTP. Tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch, không để dịch lớn xảy ra.

4. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Tạo điều kiện cho các đối tượng vay vốn để giải quyết việc làm, nâng mức thu nhập, cải thiện đời sống, tập trung làm tốt công tác xóa nghèo bền vững, giảm hộ cận nghèo không để hộ tái nghèo.

5. Tập trung tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước.

6. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch của Thành phố về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn phường. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

7. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đi vào chiều sâu, củng cố và xây dựng các lực lượng vững mạnh, hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

8. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tin học hoá quản lý nhà nước. Tiếp tục triển khai áp dụng và dần dần hoàn thiện Bộ phận TN&TKQ hiện đại của UBND phường.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 là:

1. Đảm bảo thu ngân sách đạt theo kế hoạch thành phố giao. Phấn đấu thu vượt để đảm bảo các nhiệm vụ chi.

2. Chỉ tiêu về dân số:

- Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên từ 1% trở xuống.

- Hạ tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn từ 8.5% trở xuống.

3. Giảm từ 10 – 15% hộ cận nghèo, không để phát sinh hộ nghèo.

4. Huy động 100% trẻ 06 tuổi trên địa bàn vào lớp 01; trên 99% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học. Tiếp tục giữ vững và nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục các cấp học.

5. Giữ vững danh hiệu “Xã, phường phù hợp với trẻ em”.

6. Phấn đấu  có trên 92% hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hoá.

7. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân; huấn luyện dân quân về chính trị và về quân sự đạt khá trở lên.

8. Chỉ tiêu về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:

- Phấn đấu đạt bằng khen của UBND Tỉnh.

- Phấn đấu 100% tổ dân phố đạt chuẩn an toàn về ANTT.

- Ban bảo vệ dân phố đạt danh hiệu tiên tiến.

Đ/c Nguyễn Đức Tường Thoại - TM thường trực UBND phường báo cáo đề án và tờ trinhgf về việc chia tách, sáp nhập tổ dân phố

         Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT – BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2012/TT – BNV ngày 31/8/2012. Về việc sắp xếp tổ dân phố có qui mô nhỏ dưới 300 hộ dân. Thực hiện Công văn số 270/UBND-NV ngày 24/01/2019 của UBND thành phố Huế về việc sắp xếp, sáp nhập toàn diện các tổ dân phố trên địa bàn các phường. Sau  khi xem xét tờ trình số702/TTr – UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của UBND phường Vĩnh Ninh về việc chia tách, sáp nhập 09 tổ dân phố thành 05 tổ dân phố thuộc phường Vĩnh Ninh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND phường. HĐND phường tán thành và thông qua Đề án chia tách, sáp nhập 09 tổ dân phố thành 05 tổ dân phố thuộc phường Vĩnh Ninh:

Số tổ dân phố mới của Phường Vĩnh Ninh như sau:

Đơn vị

Số hộ

Số khẩu

Diện tích

Tổ dân phố 01

414

2077

54,35 ha

Tổ dân phố 02

415

1691

9,3ha

Tổ dân phố 03

440

1754

19,50ha

Tổ dân phố 04

436

1652

23,18ha

Tổ dân phố 05

390

1794

40,02 ha

Đ/c Hoàng Hải Yến Chủ tịch UBMTTQ Phường - TM Thường trựcUBMTTQ phường Vĩnh Ninh thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và công tác vận động ngày vì người nghèo năm 2019.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày