Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 25.306
Truy cập hiện tại 5
Tuyên truyền pháp luật về PCCC và CNCH
Ngày cập nhật 28/10/2019

Thực hiện kế hoạch số 2368/KH-CATP ngày 08/7/2019 của Công an thành phố Huế về việc tuyên truyền pháp luật về PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở năm 2019. Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phường Vĩnh Ninh phối hợp với Đội QLHC và TTXH Công an thành phố Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về PCCC và CHCN cho cán bộ cốt cán ở các tổ dân phố và các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn phường đồng thời tổ chức thao diễn và hướng dẫn về sử dụng một số phương tiện trong công tác PCCC và CHCN. 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày