Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 24.971
Truy cập hiện tại 3
Kỳ họp thứ hai HĐND Phường Vĩnh Ninh khóa XI
Ngày cập nhật 13/08/2016

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Ninh Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015. Về tỏ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân Phường Vĩnh Ninh tiến hành kỳ họp thứ hai, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đánh giá công tác 6 tháng đàu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự kỳ họp có Đồng chí Trương Quang Trung - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND Thành phố Huế cùng các vị Đại biểu HĐND thành phố ứng cử trên địa bàn .

Đồng chí Nguyễn Như Hòa Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND Phường báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân phường 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2016. Sáu tháng đầu năm trên địa bàn có hiều hoạt động sôi nỗi, quá trình thực hiện các chỉ tiêu do Nghị quyết HDND phường đề ra từ đầu năm đạt khá. Nghị quyết HĐND đã triển khai tốt ở cơ sở. Phối hợp giữa HĐND - UBND - UBMTTQ và các Đoàn thể dưới sự lãnh dạo của Đảng ủy ngày càng gắn bó tăng thêm sự đoàn kết từ phường đến cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Đồng chí Trần Thị Kim Cúc Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường. Thay mặt thường trực UBND Phường báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu , nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm. Sáu tháng đầu năm 2016 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, thực hiện Nghị quyết của HĐND. UBND Phường đã phối hợp với MTTQ và các ngành đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện, trên một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật như:

- Công tác thu ngân sách và các nguồn thu tại địa phương thực hiện khá tốt bảo đảm yêu cầu cho các hoạt động trên các lĩnh vực. Chi ngân sách đảm bảo hợp lý, tích cực thực hành tiết kiệm để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động.

- Văn hóa - giáo dục đạt nhiều kết quả, công tác phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì và phát triển tốt.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại đó là:

- Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình có tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên còn cao, nguyên nhân do công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình có phần hạn chế, cần có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn của cấp ủy và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các đoàn thể.

- Công tác quản lý đô thị nhất là tình trạng lấn chiếm lòng đường vĩa hè để kinh doanh buôn bán trên một số tuyến đường trọng điểm mặc dù đã tích cực chỉ đạo thay đổi nhiều biện pháp, cách làm nhưng hiệu quả vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, có mặt vẫn còn bất cập, sự phối hợp của các lực lượng chưa được thường xuyên.

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường về nhiệm vụ kinh tế  - xã hội năm 2016, 6 tháng cuối năm 2016 cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phấn đấu thu ngân sách, thu thuế đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Thực hành tiết kiệm để bảo đảm chi cho các phong trào và hoạt động tại địa phương. Thực hiện tốt công tác vay vốn giải quyết việc làm, đặc biệt quan tâm vốn vay phục vụ việc học tập cho sinh viên.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự giao thông và xây dựng. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực đô thị, vệ sinh môi trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tin học hóa quản lý nhà nước.

- Giữ vững anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Củng cố và xây dựng các lực lượng tự vệ, dân quân vững mạnh, chuẩn bị nguồn cho công tác tuyển quân lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2017.

- Triển khai công tác bình xét "Gia đình văn hóa" và "Tổ dân phố văn hóa", tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, đầu tư cơ sở vật chất để phát triển giáo dục. Tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục các cấp học.

- Phấn đấu giữ vững danh hiệu "Xã, phường phù hợp với trẻ em" trong năm 2016. Chăm lo công tác chính sách xã hội, quan tâm các đối tượng chính sách người có công. Phấn đấu được trên công nhận "Xã, phường làm tốt công tác Thương binh, liệt sĩ và người có công".

- Thực hiện tốt các Chương trình Quốc gia về y tế đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch. Trạm y tế tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục triển khai các tổ dân phố đăng ký lại mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên giai đoạn 2012 - 2017 (sau khi các tổ dân phố có các cặp vợ chồng vi phạm).

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ theo kế hoạch.

Cũng trong kỳ họp này thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND Phường đã  đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình trong hoạt động thẩm tra.

Thay Mặt Ban thường trực UBMTTQ Phường Đ/c Trương Vĩnh Long PCT thường trực UBMTTQ Phường báo cáo tổng hợp ý kiến củ tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

 

Kết thúc kỳ họp HĐND Phường đã thông qua 2 nghị quyết

- Nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

- Phê chuẩn tổng quyết toán  ngân sách năm 2015.

 

 

 

 

Võ Nguyễn Diễm My
Các tin khác
Xem tin theo ngày