Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 24.971
Truy cập hiện tại 3
Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Ninh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 07/07/2016

Ngày 28/6/2016, HĐND phường Vĩnh Ninh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của bộ máy chính quyền phường và thực hiện một số nội dung khác theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

 

 

Dự kỳ họp có đồng chí Trương Quang Trung - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Huế; đồng chí Trần Mão - Phó trưởng ban Tổ chức Thành Ủy Huế. Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực UBMTTQ Phường và 25 vị đại biểu HĐND phường. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND phường khóa XI, thực hiện theo Luật tổ chức chính quyền địa phương. HĐND phường đã bầu các chức danh của HĐND, UBND phường theo luật định với tỷ lệ phiếu bầu tập trung cao:

Hội đồng nhân nhân phường Vĩnh Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Đồng chí Nguyễn Như Hòa - Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, với kết quả phiếu bầu: 25/25, đạt 100%;

- Đồng chí Trương Ngọc Hưng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường khóa X nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND phường khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, với kết quả phiếu bầu: 25/25, đạt 100%;

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Đồng chí Trần Thị Kim Cúc - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2011 - 2016 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, với kết quả phiếu bầu: 25/25, đạt 100%;

- Đồng chí Nguyễn Đức Tường Thoại - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2011 - 2016 được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, với kết quả phiếu bầu: 25/25, đạt 100%;

- Đồng chí Lê Hữu Trung - Cán bộ văn phòng Đảng ủy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, với kết quả phiếu bầu: 21/25, đạt 84%;

HĐND Phường cũng đã bầu các chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội và ban Pháp chế HĐND phường khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021; bầu 02 Ủy viên của UBND phường khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND phường cũng đã thực hiện các nội dung khác theo luật định như: nghe Uỷ ban bầu cử phường báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo xác nhận tư cách của các vị đại biểu HĐND phường; nghe Thường trực Ủy ban MTTQ phường báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND phường… HĐND đã biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết về các nội dung: xác nhận kết quả bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, UBND; Phó Chủ tịch HĐND, UBND; số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND; Trưởng, Phó trưởng các ban của HĐND; Ủy viên UBND và Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2016 của HĐND phường khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021./.

 

 

                                                                                 

                                                                                  

                                                                                 

 

                                                                                 

 

                                                                                 

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Các tin khác
Xem tin theo ngày