Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 25.306
Truy cập hiện tại 3
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày cập nhật 03/04/2019

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở; đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, có 3 mốc cơ bản là xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 (mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (mốc 100 năm thành lập nước). Số liệu thống kê lần này có ý nghĩa rất quan trọng.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ cho công tác giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay.

 

      Thực hiện công văn số 29/CT-UBND ngày 26/3/2019thành phố Huế về việc tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố; sự chỉ đạo của UBND thành phố, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Huế. Hôm nay, UBND phường - Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Vĩnh Ninh tổ chức lễ ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường Vĩnh Ninh năm 2019.

Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường phát động Lễ ra quân

   Với mục đích của cuộc TÐT là nhằm thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên địa bàn Phường, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước nói chung, của thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế  nói riêng, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2021 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện những mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. 

       Trước yêu cầu thu thập chính xác số liệu TÐT với nội dung phong phú và phức tạp như trên, thời gian qua, các công việc chuẩn bị đã được tiến hành khẩn trương ở Phường, nhất là việc vẽ sơ đồ lập bảng kê địa bàn điều tra; công tác tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ điều tra viên đã được quận quan tâm; việc phân công rõ các điều tra viên, tổ trưởng điều tra giám sát viên và cán bộ UBND phường là thành viên BCĐ được phân công quản lý địa bàn đã được quán triệt đầy đủ.

         Để nâng cao chất lượng chung của cuộc tổng điều tra, BCĐ phường đặt ra yêu cầu lớn nhất của cuộc tổng điều tra từ ngày 01/4 đến ngày 25/4/2019, là phải thu thập được những thông tin chính xác nhất. "Để đạt yêu cầu này, BCĐ phường đã tuyên truyền thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của phường  để cho nhân dân hiểu rõ và thấy được trách nhiệm của mình cần phải làm gì để giúp cho cán bộ điều tra đến hộ thu thập thông tin được chính xác. Bên cạnh đó, đã phân công các lực lượng như cán bộ TDP hỗ trợ các điều tra viên trong công tác dẫn đường, lực lượng CSKV, Bảo vệ dân phố tăng cường công tác tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn trong quá trình điều tra.

Diiuef tra viên đang thu thập số liệu điều tra

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày