Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.380
Truy cập hiện tại 4
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH NINH, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 02/06/2021

Ngày 31/5/2021, Uỷ ban bầu cử phường Vĩnh Ninh đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày