Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.380
Truy cập hiện tại 3
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 02/06/2021

Ngày 28/05, Ủy ban Bầu cử thành phố Huế ban hành Nghị quyết 67 về Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 
Thành phố Huế đạt tỷ lệ 99,68% cử tri đi bầu cử
 
 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày