Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.380
Truy cập hiện tại 2
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phường Vĩnh Ninh triển khai đăng ký NVQS cho Nam công dân 17 tuổi
Ngày cập nhật 09/04/2021

Nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng Nam công dân trong độ tuổi 17(sinh năm 2004); đồng thời rà soát, phúc tra Nam công dân độ tuổi 18-25 (sinh từ tháng 3/1997 đến tháng 02/2004); độ tuổi 26-27 đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (sinh từ tháng 3/1995 đến tháng 02/2004) làm cơ sở cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, ngày 08/4/2021, HĐNVQS phường Vĩnh Ninh đã tổ chức buổi đăng ký NVQS cho Nam công dân 17 tuổi trên địa bàn phường.

 

- Kê khai danh sách trích ngang, lập lý lịch NVQS, kiểm tra sức khỏe và cấp giấy chứng nhận đăng ký NVQS cho Nam công dân độ tuổi 17.

- Phúc tra, rà soát danh sách Nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ độ tuổi 18-25 (sinh từ tháng 3/1997 đến tháng 02/2004); độ tuổi 26-27 đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (sinh từ tháng 3/1995 đến tháng 02/2004).

III. Thời gian:

- Ngày 31/3/2021 xây dựng kế hoạch đăng ký NVQS năm 2021.

- Ngày 01/4/2021 phát lệnh gọi đăng ký NVQS.

- Ngày 8/4/2021 tổ chức đăng ký trực tiếp tại phường.

- Ngày 9-10/4/2021 đăng ký khám vét tại Ban CHQS thành phố Huế (25A Trần Cao Vân)

- Ngày 12/4/2021 tổng hợp báo cáo Ban CHQS thành phố.

 

IV. Tổ chức, phương pháp:

1. Tổ chức:

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường thành lập Tổ đăng ký gồm:

- Đ/c Nguyễn Đức Tường Thoại      - Chủ tịch UBND                Tổ trưởng

- Đ/c Đặng Trường An                   - CHT Ban CHQS               Tổ Phó

- Đ/c Nguyễn Mạnh Tân                  - Trưởng công an                 Tổ Phó

- Đ/c Lê Thị Phượng                       - Trưởng trạm Y tế              Thành viên

- Cùng với một số thành viên HĐNVQS, cán bộ UBND phường tham gia đăng ký.      

2. Phương pháp:

- Kiểm tra Lệnh gọi đăng ký, đối chiếu danh sách trích ngang, lập lý lịch NVQS, phiếu kiểm tra sức khỏe. Tổ chức đăng ký trực tiếp cho từng thanh niên, sau khi Tổ kiểm tra sức khỏe của Y tế kiểm tra xong, Ban CHQS phường tiến hành cấp giấy chứng nhận Nghĩa vụ quân sự cho từng thanh niên.

- Tổ chức phúc tra, rà soát danh sách Nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ độ tuổi 18-25 (sinh từ tháng 3/1997 đến tháng 02/2004); độ tuổi 26-27 đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (sinh từ tháng 3/1995 đến tháng 02/2004).

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày