Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 10
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Ninh tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 13/03/2024
hình ảnh tại kỳ họp

HĐND phường Vĩnh Ninh tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 để thông qua chủ trương thành lập thành phố trực thuộc trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 06/3/2024, HĐND phường Vĩnh Ninh đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 để thông qua chủ trương thành lập thành phố trực thuộc trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại kỳ họp, UBND phường đã báo cáo kết quả lấy ý kiến cư tri về 3 nội dung: Kết quả lấy ý kiến về thành lập thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế 3772/3793 cử tri đồng ý chiếm tỷ lệ 99,45%. Kết quả lấy ý kiến cử tri về việc chia thành phố Huế hiện hữu thành 2 quận trực thuộc thành phố Huế trực thuộc trung ương đạt 3771/3793 chiếm tỷ lệ 99,42%. Kết quả lấy ý kiến về việc thành lập Quận Thuận Hoá thuộc thành phố Huế Trực thuộc trung ương đạt 3752/3793 chiếm tỷ lệ 98,92%. Sau khi nghe UBND phường báo cáo kết quả, HĐND phường đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% cả 3 nội dung nêu trên.

Nguyễn Xuân An Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày