Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 10
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đến ngày 30/6/2022: Triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 25/04/2022

Ngày 12/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh với mục tiêu đến ngày 30/6/2022, triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày ngày 19/10/2020 của Chính phủ) nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Mục tiêu cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022

STT

Đối tượng

Tỷ lệ Người nộp thuế (NNT) sử dụng HĐĐT/ trên tổng số NNT đang hoạt động

1

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký HĐĐT và sử dụng HĐĐT chuyển đổi từ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính lên số Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

70%

2

Hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

30%

3

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký HĐĐT và sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

50%

 

Giai đoạn 2: Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022

STT

Đối tượng

Tỷ lệ NNT sử dụng HĐĐT/ trên tổng số NNT đang hoạt động

1

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký HĐĐT và sử dụng HĐĐT chuyển đổi từ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính lên số Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

100%

2

Hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

50%

3

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký HĐĐT và sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

70%

 

Giai đoạn 3: Từ ngày 01/6/2022 đến 30/6/2022

STT

Đối tượng

Tỷ lệ NNT sử dụng HĐĐT/ trên tổng số NNT đang hoạt động

1

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

100%

2

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký HĐĐT và sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

100%

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới thành lập từ ngày 15/3/2022 phải thực hiện triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính ngay từ khi mới thành lập (nếu đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử).

Để đạt được những mục tiêu cụ thể nêu trên, Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử và những nội dung mới của hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Rà soát phân loại người nộp thuế trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định để tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử. Đào tạo, tập huấn về chính sách hóa đơn điện tử theo quy định tại tại Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính cho cán bộ thuế, người nộp thuế. Thành lập Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử; công bố công khai đường dây nóng tại các cơ quan thuế trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày