Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 8
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chuyển đổi số
Mục tiêu trên được các chuyên gia đưa ra và trao đổi tại hội thảo “Mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO và khả năng chuyển hóa các nguồn tài nguyên văn hóa ở Huế” do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc...
(Theo Thuathienhue.gov.vn) Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC) và triển khai Chính phủ điện tử. Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai...
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện
Chiều 08/01/2024, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh, phát động các phong trào thi đua và tuyên dương khen thưởng năm 2024.
Với hơn 400 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Huế mỗi ngày, trong đó rác thải nhựa chiếm hơn 15%; để giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, thành phố Huế đã phát động “Tuần lễ không...
Tháng cao điểm “Vì người nghèo” diễn ra từ 17/10 - 18/11/2023: Quan tâm, chăm lo người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế, BCH Đảng bộ phường Vĩnh Ninh đã ra Nghị quyết thực hiện, phối hợp với các nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa biên soạn và xuất...
Tiếp nối thành công các chương trình trước, “Hue Jogging – Cùng chạy vì cộng đồng” lần thứ 4 - năm 2023 với chủ đề “Nâng bước em đến trường” sẽ được thành phố Huế tổ chức vào sáng sớm 20/8/2023 – Chủ...
Sau 1 tuần diễn ra với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa và sôi động, tối 05/5, Festival Nghề truyền thống (NTT) Huế 2023 đã chính thức bế mạc, khép lại một kỳ Lễ hội ấn tượng, rực rỡ, tiếp tục khẳng định thương hiệu Festival Nghề truyền thống Huế....
Chiều ngày 26/4/2023, UBND phường Vĩnh Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết về công tác đảm bảo TTĐT xung quanh bệnh viện Trung ương Huế.
Tiếp nối thành công của 8 lần tổ chức từ năm 2005 đến nay và triển khai Đề án Festival bốn mùa, UBND thành phố Huế tiếp tục tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 9 – 2023 với chủ đề “Tinh hoa Nghề Việt” từ ngày 28/4 – 05/5/2023....
Hoà chung không khí ngày hội tòng quân của thành phố Huế, sáng ngày 06/02/2023, Hội đồng NVQS phường Vĩnh Ninh đã tổ chức gặp mặt chia tay thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính
Ngày 13 tháng 5 năm 2024, UBND phường Vĩnh Ninh đã ban hành Kế hoạch tổ chức tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 trên địa bàn phường Vĩnh Ninh. Phần...

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG VĨNH NINH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số:         /BC-UBND                      Vĩnh ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024

phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2024

 

 
 
 

Thực hiện Công văn số 172/PNV - CCHC ngày 04/3/2024 của Phòng Nội vụ thành phố Huế về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC. UBND phường Vĩnh Ninh báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2024 như sau:

          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành

Trên cơ sở Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tỉnh cũng như của Thành phố; để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, UBND phường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành công tác CCHC, cụ thể:

UBND phường đã ban hành Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 03/01/2024 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2024 của phường Vĩnh Ninh.

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2024.

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc tuyên truyền CCHC trên địa bàn phường Vĩnh Ninh năm 2024.

Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024.

Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 04/3/2024 về việc triển khai chuyển đổi số phường Vĩnh Ninh năm 2024.

Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 04/3/2024 về việc nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn phường Vĩnh Ninh.

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn phường Vĩnh Ninh năm 2024.

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 của phường Vĩnh Ninh.

Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18/01/2024 về việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường Vĩnh Ninh năm 2024.

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 về việc công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND phường Vĩnh Ninh năm 2024.

2. Tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2024

UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 03/01/2024 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2024 của phường Vĩnh Ninh với trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số đúng với thời gian quy định, trong đó phân định trách nhiệm và thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ đối với các ban ngành, đoàn thể và bộ phận chuyên môn. Nhìn chung, các nội dung, nhiệm vụ CCHC được triển khai khá kịp thời, theo đúng tiến độ đề ra. Trong quý I, đã triển khai thực hiện 18/18 nhiệm vụ theo kế hoạch (có phụ lục đính kèm).

3. Công tác kiểm tra CCHC

UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2024, trong đó sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC nhằm nhắc nhở, chấn chỉnh những sai sót được kịp thời; thường xuyên giám sát hoạt động của Bộ phận một cửa như: kiểm tra việc theo dõi sổ, sách, việc tiếp nhận, trả hồ sơ, tiến độ hồ sơ, theo dõi chế độ báo cáo... qua đó tổ chức họp rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC

Đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường Vĩnh Ninh năm 2024, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình kế hoạch CCHC nhằm nâng cao nhận thức về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức; Tăng cường thời lượng phát sóng trên đài truyền thanh nhằm tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, các tổ chức và nhân dân biết để nâng cao hiệu quả trong giao dịch và giải quyết công việc.

Cổng thông tin điện tử phường Vĩnh Ninh đã kịp thời thông tin công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường về cải cách hành chính, kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn phường Vĩnh Ninh, trong quý I, đã đăng tải với 04 tin, bài viết công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử phường Vĩnh Ninh.

Bộ phận Văn hóa Thông tin đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, Nghị định 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch CCHC hàng năm của Phường, tập trung vào 7 nội dung chủ yếu: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Thông tin tình hình và kết quả thực hiện CCHC, triển khai thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.

Chỉ đạo Công an phường phối hợp với Tổ Công nghệ số Cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 02 hiện đang cư trú trên địa bàn phường.

5. Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao

Ý kiến chỉ đạo, hồ sơ công việc của UBND Tỉnh (Thống kê từ ngày 15/12/2023 đến ngày 06/3/2024) trích xuất dữ liệu tại phần mềm:

Chưa thực hiện

Đang thực hiện

Đã hoàn thành

Tỷ lệ đúng hạn

Chưa đến hạn

Đã quá hạn

Chưa đến hạn

Đã quá hạn

Chờ xác nhận

Đúng hạn

Quá hạn

0

0

0

0

02

02

0

75%

0

0

04

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

UBND phường đã tham gia ý kiến dự thảo, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản, nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi. Thể chế về tổ chức bộ máy của cơ quan; về mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và người dân tiếp tục được hoàn thiện, đổi mới và quan tâm xây dựng, triển khai thực hiện.

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên theo kế hoạch đề ra.

UBND phường ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 10/01/2024 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn phường Vĩnh Ninh năm 2024.

UBND phường đã triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TTBTP hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND phường ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 17/01/2024 về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường Vĩnh Ninh năm 2024.

Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp cán bộ cốt cán định kỳ tổ dân phố, trên hệ thống truyền thanh, xe lưu động, pano, tờ rơi, áp phích, băng rôn khẩu hiệu.

UBND phường đã thực hiện đảm bảo, hiệu quả các chính sách, pháp luật tại đơn vị, đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống, góp phần đảm bảo ổn định Kinh tế - Xã hội, ổn định Quốc phòng – An ninh, đảm bảo an sinh xã hội, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời công tác phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của Nhân dân, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

2. Cải cách thủ tục hành chính

UBND phường ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn phường Vĩnh Ninh năm 2024; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 của phường Vĩnh Ninh.

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, thông tin kịp thời tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Niêm yết công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị, số điện thoại, email tại đơn vị và trên trang thông tin điện tử của phường.

Thường xuyên kiểm tra rà soát, lấy ý kiến đơn giản hóa TTHC, xử lý việc tiếp nhận các phản ánh kiến nghị của các tổ chức, công dân về quy định hành chính để đánh giá, rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung TTHC phù hợp với địa phương (UBND phường đã chỉ đạo công chức chuyên môn tiến hành rà soát, đánh giá 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch gồm: thủ tục đăng ký lại khai sinh).

Các thủ tục hành chính đều được UBND phường niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ khi có Quyết định công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh (đảm bảo theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ); bảo đảm giải quyết công việc thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức được niêm yết đầy đủ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường cơ bản đã đảm bảo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các Quyết định 402/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 và Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 3/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

*Kết quả giải quyết, số hóa hồ sơ TTHC

+ Từ 15/12/2023 đến 06/3/2024, Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường đã tiếp nhận và giải quyết 1769 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tổng cộng 165 hồ sơ, đạt tỷ lệ 9,66%. Cụ thể:

- Đã giải quyết: 1769 hồ sơ (đúng hạn 1769 hồ sơ đạt 100%, quá hạn 0 hồ sơ đạt 0%).

- Đang giải quyết: 0 hồ sơ (trong hạn 0 hồ sơ, quá hạn 0 hồ sơ)

          + Đã số hóa tổng cộng 1543 hồ sơ, đạt tỷ lệ số hóa 100 % (các hồ sơ trực tuyến đã được số hóa sẵn).

 Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhằm ghi nhận sự đánh giá của công dân/tổ chức đối với các hoạt động tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường; Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường thực hiện khảo sát lất ý kiến về mức độ hài lòng đối với toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận. Cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện khảo sát: trong năm 2024.

Đối tượng khảo sát: công dân/tổ chức có giao dịch hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường.

Phương pháp khảo sát: Lấy ý kiến trực tiếp thông qua phiếu khảo sát mức độ hài lòng. Việc xác định chỉ số hài lòng theo từng tiêu chí và chỉ số hài lòng chung đối với toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả cụ thể: Tỷ lệ hài lòng chung (trung bình cộng các chỉ số) đạt 99%. Tỷ lệ công dân/tổ chức không hài lòng trong quý I năm 2024 là 01%.

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

Thực hiện chế độ khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ thì số lượng cán bộ, công chức UBND Phường Vĩnh Ninh hiện nay 20 người đã xếp theo đúng chức danh, vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện cải cách hành chính, UBND phường đã phân công nhiệm vụ bố trí kịp thời công chức phục vụ công tác tại đơn vị, quy định rõ chức năng nhiệm vụ cho mỗi thành viên.

Thông qua đẩy mạnh việc phân cấp chính quyền cấp cơ sở mà những năm trở lại đây thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương đã có sự gia tăng và mở rộng đáng kể, qua đó phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp phường. Qua những kết quả đó đã giúp cho UBND phường có điều kiện để sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính gọn hơn và hoạt động hiệu quả hơn.

4. Cải cách chế độ công vụ

UBND phường bố trí việc làm và cơ cấu công chức theo đúng trình độ đào tạo, tại thời điểm báo cáo UBND phường có 19/20 cán bộ, công chức đã tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (01 đồng chí CT Hội CCB chưa học), hầu hết cán bộ, công chức chuyên môn của phường đều tham gia học các lớp bồi dưỡng, tập huấn của Thành phố, Tỉnh mở.

          Hiện nay, công tác đánh giá cán bộ, công chức được thực hiện hàng quý (theo quy định của UBND Tỉnh) để có cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cán bộ, công chức. UBND phường tổ chức triển khai, áp dụng phần mềm quản lý nhân sự từ năm 2018 đến nay đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp cán bộ, công chức thuận tiện hơn trong việc báo cáo, lưu trữ thông tin cá nhân ... tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị của Tỉnh.

          Việc duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức được thực hiện thường xuyên thông qua công tác quản lý thời gian làm việc, khối lượng công việc được giao, việc chấp hành quy định của nhà nước...

Về cán bộ, công chức cấp phường: Tổng số, chất lượng cán bộ, công chức cấp phường đến thời điểm hiện tại là: 20 người.

Trong đó:

* Cán bộ: 09 người.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học: 09 người,  đạt tỷ lệ 100 % (Thạc sỹ: 01 người).

+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: 08 người, đạt tỷ lệ 100 %, Cao cấp chính trị: 01 người.

* Công chức: 11 người.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học: 11 người, đạt tỷ lệ 100% (Thạc sỹ: 02 người).

+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp:  04 người, đạt tỷ lệ 36.36% (Trong năm, phường đã cử 03 công chức Tài chính – Kế toán, Văn phòng – Thống kê và Địa chính – Xây dựng – Đô thị - Môi trường tham gia học Trung cấp chính trị tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh).

5. Cải cách tài chính công

UBND phường đã bám sát các văn bản của trung ương cũng như văn bản của Tỉnh để thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Hàng tháng, công tác thực hiện chi trả lương, phụ cấp cho từng đối tượng đúng theo chế độ quy định, chưa xảy ra tình trạng nợ lương trong cơ quan.

UBND Phường đã xây dựng và triển khai qui chế chi tiêu nội bộ và qui chế quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị thông qua hội nghị cán bộ công chức nhằm tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho cán bộ công chức, người lao động trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được quy định. Qua đó, đảm bảo tính công khai minh bạch các hoạt động thu, chi của cơ quan, các quyền lợi và nghĩa vụ của Cán bộ công chức, người lao động gắn với nhiệm vụ được giao mà còn là căn cứ để thanh toán các khoản chi thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, giải trình trước cơ quan quản lý cấp trên.

Những đổi mới về phân cấp ngân sách theo hướng chủ động, tăng thẩm quyền và trách nhiệm của cấp phường trong quản lý ngân sách đã được thực hiện đi dần vào nề nếp, nguồn thu ngân sách trong mấy năm gần đây được duy trì tốt, đảm bảo cho địa phương trong dự toán cũng như trong sử dụng kinh phí. Với chế độ công khai tài chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ cùng với các quy định công khai trong quy chế dân chủ ở cơ sở đã được triển khai rộng rãi, qua đó đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức trong cơ quan cũng như nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng ngân sách, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện cơ chế khoán theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Đồng thời UBND phường đã thông qua quy chế chi tiêu nội bộ tại Hội nghị Cán bộ, Công chức đầu năm nhằm đảm bảo các hoạt động chi tại địa phương theo Luật Ngân sách.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024.

Ban hành Quyết định phân công cán bộ chuyên trách Chuyển đổi số và an toàn thông tin phường Vĩnh Ninh.

Đã triển khai lắp đặt hệ thống Camera an ninh giám sát tại các tuyến đường kiệt trên địa bàn phường.

Hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại được kết nối mạng WAN của Tỉnh (CPNET) sử dụng phần mềm Trang Điều hành tác nghiệp để xử lý văn bản đi và đến, thực hiện phát hành giấy mời trên môi trường mạng. Đã thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; đã chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, hạn chế tình trạng phát hành văn bản giấy theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

 Đã triển khai hệ thống thông tin Dịch vụ đô thị thông minh cho các cán bộ, công chức nhằm xử lý kịp thời các phản ánh của người dân về các lĩnh vực như: môi trường, đô thị, Hạ tầng viễn thông … Trong quý I năm 2024, đã tiếp nhận 33 ý kiến phản ánh liên quan đến các lĩnh vực trên địa bàn phường, trong đó đang xử lý 06 ý kiến, đã xử lý đúng hạn 27 ý kiến và 0 ý kiến xử lý quá hạn.

Thường xuyên duy trì hoạt động hệ thống camera giám sát tại Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường.

Tiếp tục ứng dụng CNTT trong mô hình một cửa điện tử tại Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường; duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của phường phục vụ cho người dân và doanh nghiệp; triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

 Thực hiện Công văn số 6649/UBND-KSTT ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh,  UBND phường đã triển khai thực hiện nhóm 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”. UBND phường đã chỉ đạo triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện việc nộp hồ sơ thuộc 02 nhóm thủ tục trên qua cổng dịch vụ công quốc gia với kết quả triển khai thực hiện đến thời điểm hiện tại:

- Tổng số hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: 14 trường hợp.

- Tổng số đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng: 0 trường hợp.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn công dân/tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến; Đồng thời, hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để thuận tiện cho công dân/tổ chức với việc nhận kết quả giải quyết TTHC tại nhà.

7. Công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở:

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, đảm bảo người dân hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật góp phần xây dựng chính quyền cơ sở dân chủ, trong sạch, vững mạnh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia, giám sát các khoản đóng góp kinh phí xây mới, sửa chữa công trình công cộng, công khai các khoản đóng góp tự nguyện theo quy định, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến đời sống của người dân; cung cấp thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các dịch vụ xã hội cơ bản; thực hiện xét duyệt danh sách hộ cận nghèo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng; giải quyết kịp thời, đúng quy định đối với các nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng gắn với phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại với nhân dân trên địa bàn về tình hình hoạt động của UBND và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương; phấn đấu tổ chức ít nhất một lần/năm.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân biết và sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh; trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc khai thác tìm hiểu những chính sách, pháp luật của tỉnh, thành phố và địa phương.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực

Công tác CCHC đã được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC được nâng lên, bước đầu đã tạo sự hài lòng cho tổ chức, công dân. Đội ngũ cán bộ, công chức từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch và bảo đảm thời gian quy định; thái độ ứng xử lịch sự, tôn trọng, niềm nở, thân thiện, tận tình không gây phiền hà cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch.

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Việc bố trí cán bộ, công chức còn kiêm nhiệm (vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ) nên việc thực hiện công tác CCHC đạt hiệu quả chưa cao.

Khung kỹ năng và năng lực của CBCC phải thay đổi để phù hợp cách thức quản lý, vận hành mới, do đó cần có quá trình, thời gian để đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng. Cán bộ phụ trách CNTT tại phường là kiêm nhiệm, chưa có kiến thức chuyên sâu về an toàn thông tin, CNTT nên việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số còn hạn chế nhất định.

Đối với việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: Các biểu mẫu điện tử (hồ sơ trực tuyến) chưa sử dụng được, giao diện trang dịch vụ công của tỉnh trên nền tảng điện thoại còn khó thực hiện, gây khó khăn trong việc nộp hồ sơ trực tuyến của người dân. Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực, thủ tục chưa quy định cấp biểu mẫu điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong các giao dịch trực tuyến (ví dụ: chưa có biểu mẫu điện tử đối với giấy chứng sinh nên khi đăng ký khai sinh người dân phải trực tiếp đến UBND phường để nộp giấy chứng sinh bản chính, mặc dù đã nộp hồ sơ trực tuyến).

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đồng bộ, một số thông tin không chính xác. Dữ liệu, thông tin hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên phần mềm SSO với trang dịch vụ công quốc gia chưa thể hiện đồng bộ (ví dụ: đối với hồ sơ chứng thực điện tử chưa thể hiện trên SSO khi rà soát, thống kê).

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CCHC QUÝ I NĂM 2024:

1. Thực hiện tốt các nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động của Đảng ủy, HĐND phường đề ra về đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, đặc biệt là cải cách TTHC theo hướng nhanh gọn, chất lượng, hiệu quả.

2. Tiếp tục thực hiện quy trình CCHC theo quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quyết định thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Nghị định 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

3. Tiếp tục nâng cao thái độ phục vụ cho công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

4. Tiếp tục rà soát, niêm yết, áp dụng các bộ thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung của UBND Tỉnh.

5. Tiếp tục thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

6. Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 03, 04 trên địa bàn phường.

7. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2023 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND Tỉnh.

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2024 của UBND Phường./.

Nơi nhận:                                                                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN     

- Phòng Nội vụ;                                                                                       CHỦ TỊCH

- TV Đảng ủy, TT HĐND Phường;

- Đại biểu HĐND phường;                                                                   

- Lưu:VT./.

                                                                                               

 

                                                                               Nguyễn Đức Tường Thoại

 

 

Phụ lục A

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH QUÝ I NĂM 2024

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Bộ phận chủ trì

Bộ phận

phối hợp

Thời gian thực hiện

Tiến độ triển khai

Chương trình tổng thể CCHC

 

 

 

 

 

I. Cải cách thể chế

1. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL của phường Vĩnh Ninh năm 2024

Kế hoạch

Công chức TP - HT

Các công chức chuyên môn

15/02/2024

Đã thực hiện

Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 15/02/2024 của UBND phường Vĩnh Ninh về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường năm 2024

2. Kế hoạch rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của phường Vĩnh Ninh năm 2024

Kế hoạch

Công chức TP - HT

Các công chức chuyên môn

15/02/2024

Đã thực hiện

Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 15/02/2024 của UBND phường Vĩnh Ninh về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường năm 2024

3. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL

Đảm bảo 100% văn bản QPPL do HĐND&UBND phường ban hành đúng thẩm quyền và trình tự

Công chức TP - HT

Các công chức chuyên môn

Trong năm 2024

Đã thực hiện

Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 09/01/2024 kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Vĩnh Ninh

II.Cải cách TTHC

1. Xây dựng Kế hoạch rà soát, Kiểm soát  TTHC năm 2023

 Kế hoạch

Công chức VP - TK

Các công chức chuyên môn

Trước ngày

15/01/2024

Đã thực hiện

- Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND phường Vĩnh Ninh về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn phường Vĩnh Ninh năm 2024;

- Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND phường Vĩnh Ninh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024;

2. Triển khai công tác kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn phường Vĩnh Ninh

Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại đơn vị

Công chức VP - TK

Các bộ phận chuyên môn

Thường xuyên

Đang thực hiện

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND phường Vĩnh Ninh về Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2024

3. Triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công

Báo cáo

Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường

 

Thường xuyên

Đang thực hiện

(Báo cáo định kỳ CCHC của UBND phường)

4. Thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường đối với danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh TT Huế

Đảm bảo 100% TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường Vĩnh Ninh

Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường

Công chức VP - TK

Thường xuyên

Đã thực hiện

(số liệu chi tiết theo báo cáo và phụ lục đính kèm)

III. Cải cách tổ chức bộ máy

1. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức hoạt động của cơ quan

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2024

Công chức Văn phòng – Thống kê

Các ban ngành, đoàn thể, công chức chuyên môn

Quý II/2024

Đang thực hiện

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND Phường Vĩnh Ninh về Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2024

2. Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, công chức trong cơ quan

Báo cáo

Văn phòng

Các ban ngành, đoàn thể và công chức chuyên môn

Trong năm 2023

Đang thực hiện

(theo báo cáo)

Ngày 29/2/2024 UBND phường Vĩnh Ninh đã ban hành Đề án vị trí việc làm kèm theo tờ trình số 189/TTr-UBND

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan để sửa đổi, bổ sung đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

        Báo cáo

Văn phòng

Các ban ngành, đoàn thể và công chức chuyên môn

Trong năm 2024

Đã thực hiện

- Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 Về việc ban hành quy chế văn hóa công sở của Bộ phận TN&TKQ hiện đại phường Vĩnh Ninh.

- Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 Về việc bố trí công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại phường Vĩnh Ninh

- Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Bộ phận TN&TKQ hiện đại của UBND phường Vĩnh Ninh

IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2024 theo Kế hoạch của thành phố

Báo cáo

Công chức Văn phòng

Các ban ngành, đoàn thể và công chức liên quan

Trong năm 2024

Đang thực hiện

 (theo báo cáo)

 

V. Cải cách tài chính công

1. Triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005

Báo cáo

Bộ phận Tài chính – Kế toán

Các công chức chuyên môn

Trong năm 2024

Đang thực hiện

(theo báo cáo).

2. Rà soát và kiến nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ một số loại phí, lệ phí

Báo cáo kết quả rà soát các loại phí, lệ phí và các khoản đóng góp trong nhân dân

Bộ phận Tài chính – Kế toán

Các công chức chuyên môn

Trong năm 2024

Đang thực hiện

VI. Hiện đại hóa hành chính

1. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan

Kế hoạch

Báo cáo kết quả thực hiện

 

Bộ phận VHTT; Bộ phận Văn phòng

Các công chức chuyên môn có liên quan

Kế hoạch năm  2024

Đã thực hiện

Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024

2. Tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan

Kế hoạch

Bộ phận Văn phòng – Thống kê

Các công chức chuyên môn có liên quan

Trong năm 2024

Đã thực hiện

Kế hoạch số 65 /KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND phường Về việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại phường Vĩnh Ninh năm 2024

 

3. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Các trang thiết bị được trang cấp tại bộ phận

Bộ phận Tài chính – Kế toán

Các công chức có liên quan

Trong năm 2024

Đã thực hiện

Một số máy tính được nâng cấp phần mềm, thay thế linh kiện để đảm bảo hoạt động…

VII. Công tác chỉ đạo điều hành; tuyên truyền CCHC

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024

Kế hoạch tuyên truyền CCHC

Bộ phận Văn hoá Thông tin

Các công chức chuyên môn có liên quan

Tháng 01/2024

Đã thực hiện

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/01/2024 việc việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường Vĩnh Ninh năm 2024

2. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền trên Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử phường Vĩnh Ninh về CCHC

Các tin bài chuyên đề về CCHC

Bộ phận Văn hoá Thông tin; Bộ phận Văn phòng – Thống kê phường

Các công chức chuyên môn có liên quan

Hàng tháng/ 2024

Đã thực hiện

04 tin,  bài viết công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính trên Cổng thông
tin điện tử phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục mục B

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRÊN PHẦN MỀM SSO

(Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 05/3/2024)

Tên đơn vị

Lĩnh vực

Tổng hồ sơ

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ đã giải quyết

Trễ hạn

Số hóa hồ sơ

Tổng cộng

Trong hạn

Trễ hạn

Tổng cộng

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số (đã và đang giải quyết)

Tỷ lệ

Trực tuyến

Đã số hóa

Chưa số hóa

Tỷ lệ số hóa

UBND phường Vĩnh Ninh

Hộ tịch

87

0

0

0

87

87

0

0

0%

20

67

0

100%

Chứng thực (CT chữ ký, CT HĐGD, CT bản sao)

1608

0

0

0

1608

1608

0

0

0%

132

1476

0

100%

Đất đai

06

0

0

0

06

06

0

0

0%

06

0

0

100%

LĐTBXH

07

0

0

0

07

07

0

0

0%

07

0

0

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục mục B

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRÊN PHẦN MỀM CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

(Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 05/3/2024)

Tên đơn vị

Lĩnh vực

Tổng hồ sơ

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ đã giải quyết

Trễ hạn

Số hóa hồ sơ

Tổng cộng

Trong hạn

Trễ hạn

Tổng cộng

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số (đã và đang giải quyết)

Tỷ lệ

Trực tuyến

Đã số hóa

Chưa số hóa

Tỷ lệ số hóa

UBND phường Vĩnh Ninh

Hộ tịch

14

0

0

0

14

14

0

0

0%

       

Chứng thực (CT chữ ký, CT HĐGD, CT bản sao)

42

0

0

0

42

42

0

0

0%

       

LĐTBXH

05

0

0

0

05

05

0

0

0%

       

 

 

VIỆC TRIỂN KHAI XIN LỖI NGƯỜI DÂN KHI CÓ HỒ SƠ TRỄ HẠN

STT

Thủ tục hành chính

Người nộp hồ sơ

Số ngày trễ hạn

Nguyên nhân trễ hạn

Văn bản xin lỗi/ gia hạn

01

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

VIỆC TRIỂN KHAI PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

 

STT

Lĩnh vực

Số hồ sơ tiếp nhận

Số phiếu khảo sát thực hiện

Kết quả khảo sát

Tỷ lệ hài lòng

1

Đất đai

06

0

0

Hồ sơ liên thông thành phố chuyển về: 06 hồ sơ

2

LĐTBXH

12

7

7

100%

3

Tư pháp

1650

450

450

100%

4

Hộ tịch

101

87

87

100%

 

 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN YKCĐ DO UBND THÀNH PHỐ GIAO

Đơn vị

Chưa thực hiện

Đang thực hiện

Đã hoàn thành

Tất cả

Chưa đến hạn

Đã quá hạn

Chưa đến hạn

Đã quá hạn

Chờ xác nhận

Đúng hạn

Quá hạn

UBND phường Vĩnh Ninh

0

0

0

0

02

02

0

04

 

 

   

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,...
Thực hiện Công văn số 1192/PNV-CCHC ngày 21/11/2023 của Phòng Nội vụ thành phố Huế về việc đôn đốc thực hiện báo cáo CCHC năm 2023. UBND phường Vĩnh Ninh báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải...
Thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Tỉnh Thừa Thiên Huế công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã (đính kèm)
Ngày 8/11/2023, Tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy...
Với mục đích trang bị tài sản cho người dân, sẵn sàng tham gia, thụ hưởng các thông tin, dịch vụ trên không gian mạng, UBND thành phố Huế phát động và triển khai chiến dịch cấp phát chữ ký số công cộng cho người...
Ngày 21/8/2023, HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 18/2023/NQ-HĐND về Quy định mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền
HĐND phường Vĩnh Ninh tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 để thông qua chủ trương thành lập thành phố trực thuộc trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới...
(Chinhphu.vn) - Thời gian gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024 sẽ diễn ra vào khoảng tháng 2/2024 hoặc tháng 3/2024.  
Ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp việc bảo tồn kiến trúc của các cấu trúc, công trình xưa cổ của Huế mà còn giúp việc lưu trữ dữ liệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, di sản Huế một cách hiệu quả trong...
Cổng Thông tin điện tử phường Vĩnh Ninh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022).
Ngày 12/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh với mục tiêu đến ngày 30/6/2022, triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho 100% doanh nghiệp,...
Cùng với các địa phương khác nô nức Ngày hội tòng quân, sáng nay 16/02 tại Trung tâm văn hóa – điện ảnh tỉnh (ngã 6 Hùng Vương), thành phố Huế tổ chức trang trọng, ý nghĩa, nhanh gọn Lễ giao nhận quân...
Nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế, không gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã...
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã cùng cha ông chiến đấu kiên cường để giải phóng và xây dựng đất nước.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin dự án
UBND thành phố Huế vừa phê duyệt dự án chỉnh trang đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh với gần 97 tỷ đồng...  
Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 13 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 23/12 vừa qua đã xem xét, thông qua nhiều đề án quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Hoàng...
Theo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội năm 2021 tại Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XII (mở rộng), năm 2021, thành phố Huế đề ra và thực hiện 05 chương trình và 07 dự án trọng...
Xem tin theo ngày