Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 11
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thành phố Huế: Thay đổi khang trang 'diện mạo' đô thị với 05 chương trình và 07 dự án trọng điểm trong năm 2021
Ngày cập nhật 17/12/2020

Theo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội năm 2021 tại Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XII (mở rộng), năm 2021, thành phố Huế đề ra và thực hiện 05 chương trình và 07 dự án trọng điểm, thay đổi khang trang 'diện mạo' đô thị.

Năm chương trình trọng điểm, gồm: 1. Chương trình mở rộng địa giới thành phố Huế gắn với chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị đồng bộ. 2. Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là phát triển, hình thành, hoàn thiện dịch vụ, du lịch về đêm, ẩm thực Huế. 3. Chương trình di dời các hộ dân trong khu vực I thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. 4. Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. 5. Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 của thành phố Huế, như: Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.700 USD; Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng 10%; Doanh thu du lịch trên địa bàn tăng 15%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13%; Giá trị sản xuất CN - TTCN trên địa bàn tăng 8 - 10%; Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu 150 triệu USD; Tổng thu ngân sách 986,9 tỷ đồng...

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố là: Phát triển, khai thác hiệu quả dịch vụ du lịch, thương mại, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và hoạt động khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế, loại hình dịch vụ, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị, kết hợp phương án, tầm nhìn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, văn minh, thân thiện với môi trường khi mở rộng địa giới hành chính Thành phố. Ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Quan tâm chất lượng giáo dục - đào tạo; mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động phòng chống, ứng phó dịch bệnh, thiên tai, tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

Quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để xây dựng thành phố Huế đến năm 2025 trở thành đô thị "không có ma túy, trộm cướp và trẻ em thất học"; con người Huế sống văn hóa, nhân ái và thân thiện trong một đô thị xanh, sạch, văn minh với chính quyền gần gũi, thương yêu Nhân dân và phát triển kinh tế đột phá trên nền tảng kết hợp giá trị di sản, tri thức và hội nhập...

Cổng TTĐT thành phố Huế
Xem tin theo ngày